Rotterdam is kleurrijk, innovatief en groeiend met Rotterdammers die trots zijn op hun stad.

Barbara wilt haar steentje bijdragen door op het gebied van zorg, wonen, werk, taalachterstand, toerisme en onderwijs en met de kennis, meningen en adviezen van onze leden, raadsleden en wijkraad oplossingen realiseren door kennisoverdracht en initiëren van veranderingen.

Naast haar voorzitterschap is Barbara ook Coördinator Belteam bij GroenLinks.