Kockelkoren: ‘GroenLinks staat voor een gezonde en groene stad met goede ov-verbindingen en fietspaden. Het NPRZ-programma is bedoeld om de leefomgeving van bewoners op Zuid te verbeteren. GroenLinks vindt dat investeringen groen en gezond verkeer daarbij cruciaal zijn. Zo zorg je dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bewegen. Kinderen kunnen spelen in het groen en met investeringen in ov verbeter je de kansen op de arbeidsmarkt.  

NPRZ
In de gemeenteraad wordt binnenkort gesproken over het uitvoeringsprogramma van Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). GroenLinks vindt dat beschikbare middelen voor Zuid zo slim mogelijk moet worden ingezet. Investeringen in de buitenruimte en mobiliteit kunnen een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de leefbaarheid in Zuid. Een goede woning alleen is niet genoeg, ook de leefomgeving moet worden verbeterd.