Covid-jaar
De coronapandemie sloeg Rotterdam niet over. De maatregelen die nodig waren om het virus te bestrijden hadden enorme effecten op onze stad. Duizenden Rotterdammers kwamen zonder werk te zitten. Tienduizenden leerlingen konden niet meer naar school en ondernemers kwamen acuut in de problemen. De ongelijkheid in Rotterdam nam toe.

Groene en Linkse resultaten
GroenLinks heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet om weer perspectief te bieden aan Rotterdammers. Zo zijn er voor 4.000 Rotterdammers met grote schulden ondersteuningsplannen opgesteld. Ook is er extra budget voor armoedebestrijding. Er is 12 miljoen euro over deze collegeperiode volledig besteed. Dat was helaas hard nodig. Daarnaast hebben ruim 2.500 Rotterdammers die plotseling zonder inkomen zaten een bijstandsuitkering gekregen. Tienduizenden Rotterdamse zzp’ers bij wie het water aan de lippen stond hebben een TOZO-uitkering ontvangen. En als klap op de vuurpijl heeft de gemeenteraad ingestemd met een energietransitiefonds van 130 miljoen euro.

Kantelpunt
Daarmee investeren we in het verdienvermogen en de banen van de toekomst. De manier waarop onze stad omgaat met corona laat zien dat we een kantelpunt hebben bereikt. Een kantelpunt van een oude fossiele economie naar een economie die schoon en toekomstbestendig is. Een kantelpunt naar een overheid die niet werkt tegen, maar voor mensen. Een kantelpunt naar een nieuw sociaal contract gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en solidariteit. Dat kantelpunt naar die andere economie, die andere overheid, dat andere sociale contract, vraagt ook in Rotterdam nog heel veel werk. GroenLinks roept het college op lessen te trekken uit de coronatijd voor vier onderwerpen die cruciaal zijn voor dat kantelpunt.

Bestaanszekerheid
GroenLinks maakt zich grote zorgen over de sterk gestegen werkeloosheid in de stad. Daarbij zien we grote verschillen tussen sectoren. We moeten veel meer investeren in om- en bijscholing om mensen aan het werk te krijgen en houden.

Taal
Taal is de sleutel tot meedoen aan de samenleving. Het afgelopen jaar zijn ruim 2.800 taaltrajecten ingezet, terwijl het doel 4.400 was. Het is essentieel om de komende jaren te versnellen, bijvoorbeeld door meer taallessen digitaal aan te bieden. 

Circulaire economie
Daar gebeuren in Rotterdam heel veel mooie dingen in, vaak ook buiten het zicht van de overheid. Tegelijkertijd zien we dat de gemeente zelf er niet in slaagt meer afval te recyclen. Sterker nog: de hoeveelheid restafval per huishouden is gestegen. Dat moet beter: recycling moet de norm zijn.

Onze leefomgeving
Ten slotte onze leefomgeving: het groen waarvan we genieten en de lucht die we inademen. Het is goed om te zien dat er afgelopen jaar weer 8 voetbalvelden aan groen in Rotterdam is bijgekomen. En het is daarnaast heel mooi dat de lucht op alle straten in Rotterdam voldoet aan EU-normen. Maar het mag hier niet bij blijven. De volgende stap moet zijn om in alle straten te voldoen aan de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.