Om zich op deze raadsvergadering voor te bereiden heeft ons raadslid Jimmy Smet de afgelopen maanden met zo’n beetje alle GroenLinks vertegenwoordigers in de gebieden en wijken gesproken. Er is een GroenLinks Café geweest en meerdere online bijeenkomsten. Duidelijk werd dat de gemeente nog hard moet werken om tot een goede uitvoering van de plannen te komen. Na de zomervakantie zal het stadsbestuur de verdere uitwerking presenteren. GroenLinks gaat dit scherp volgen. Een belangrijk punt bijvoorbeeld is de ondersteuning van de wijkraadsleden. Zowel op individueel niveau als voor de wijkraad zelf moet dat nog een stuk beter. 

Meer weten?
- Bekijk hieronder het plan, inclusief aangenomen amendementen.
- Bekijk hier de raadsvergadering terug (agendapunt 22) en hier de voorgaande commissievergadering.