De Werkgroep
De werkgroep Open is één van de vier werkgroepen in de afdeling Rotterdam van GroenLinks. De werkgroep maakt de inhoudelijke verbinding tussen de politieke vertegenwoordigers en de partijleden. Het doel van de werkgroep is om aan de ene kant de vertegenwoordigers van kennis en ondersteuning te voorzien, en aan de andere kant de leden met kennis en interesse een podium te bieden. De werkgroep houdt zich bezig met alle thema's uit het hoofdstuk Open uit het verkiezingsprogramma: diversiteit, kunst en cultuur, democratie en participatie, en veiligheid.

De werkgroep ondersteunt zo de institutionele politiek, geeft vorm aan de partij als 'ideeënmachine', en geeft partijleden de gelegenheid in de politiek te participeren. De werkgroep bestaat voor dit doel uit vertegenwoordigers van de stadsfractie, gebiedscommissieleden en 'gewone' partijleden. Op dit moment heeft de werkgroep ongeveer 20 leden.

De werkgroep komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar, volgt de politieke actualiteit; organiseert werkbezoeken, discussieavonden,politieke café’s en inhoudelijke acties; voorziet de fracties van inhoudelijk commentaar op ideeën of voorstellen, formuleert initiatiefnota's of moties, maakt analyses, en volgt de politieke actualiteit.

We vragen
De voorzitter van de werkgroep is ervoor verantwoordelijk dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt; dat aan allebei de doelen van de werkgroep (voor vertegenwoordigers en voor leden) aandacht wordt besteed in de keuze van activiteiten; dat taken binnen de werkgroep worden verdeeld; en dat de werkgroep voldoende leden heeft. De voorzitter onderhoudt contact met het bestuur. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor continuïteit sin de activiteiten. De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris. De vier werkgroepvoorzitters van de afdeling Rotterdam komen regelmatig bij elkaar om ideeën uit te wisselen.

Belangrijk is dat je je verbonden voelt met de thema’s uit het hoofdstuk Open van ons programma. Je bent in staat een vergadering te leiden waarin alle deelnemers voldoende aan bod komen. Je kunt plannen en organiseren. Je bent in staat mensen te enthousiasmeren.

Tijdsbesteding: het voorzitterschap kost vier tot acht uur per maand.

We bieden
Alle functies binnen de afdeling worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Als voorzitter van de werkgroep kun je van dichtbij meekijken met verschillende politieke vertegenwoordigers. Je helpt mee met de ideeënvorming in de partij. Je leert over verschillende vormen van politiek handwerk, en over manieren om inhoudelijke onderwerpen politiek te maken. Je hebt een gevarieerd en enthousiast team om je heen. Daarnaast biedt GroenLinks Rotterdam actieve leden regelmatig gratis trainingen aan.

Interesse?
Heb je interesse of wil je meer weten om te bepalen of deze functie bij je past? Neem contact op met Werenfried Spit via w.spit@groenlinksrotterdam.nl.

Wil je reageren: stuur een motivatiebrief en cv naar bestuur@groenlinksrotterdam.nl.