Werkgroep Open gaat van start

Op dinsdagavond 4 december gaat de nieuwe werkgroep Open van start. Deze werkgroep gaat aan de slag met onderwerpen als participatie, kunst, cultuur en inclusiviteit. We spraken de kersverse voorzitter Jan Miller.

Wat doet een werkgroep eigenlijk?
Goeie vraag! Hoewel werkgroepen geen statutaire rol hebben binnen de partij, zie je ze op vrijwel elk niveau. Omdat er geen vaste rol is, zijn de leden van een werkgroep erg vrij in de invulling. Volgens mij gaat het er in de kern om dat leden die politiek-inhoudelijk mee willen denken en mee willen doen daar binnen een werkgroep ruimte voor krijgen. Dat betekent de fractie van input voorzien. Dat betekent je in een onderwerp verdiepen en thema-activiteiten organiseren. Dat betekent leren wat je politieke instrumenten zijn, en hoe je dingen kunt veranderen.

Welke onderwerpen gaan jullie bespreken bij werkgroep Open?
Bij Open gaat het om vragen als: Hoe gaan we met elkaar om in Rotterdam? En wie doet er allemaal mee? Concreter kun je denken aan thema's als inclusie, participatie, democratie, veiligheid, kunst en cultuur. Dat is nogal wat; we hebben in de werkgroep eigenlijk enorm veel te kiezen.

Waarom wilde je graag voorzitter worden van werkgroep Open?
Vanuit werkgroep Linkser zijn we met een kleiner groepje aan de slag gegaan met het thema diversiteit en inclusie. Op een goed moment ben ik die kar gaan trekken omdat iedereen vond dat ik dat moest doen. Ik merkte toen dat het voorzitterschap me redelijk ligt, en ook dat ik dit thema eigenlijk een stuk belangrijker vind dan ik eerst dacht. Inclusie is de basis voor de samenleving waar ik in wil leven. Is dat niet op orde, dan heb je als maatschappij geen stabiliteit, geen saamhorigheid en geen legitimiteit.

De eerste bijeenkomst is op 4 december – hoe heb je je voorbereid?
Ik heb contact gehad met Jimmy Smet en Lies Roest, twee van onze raadsleden die een hoop Open-onderwerpen in hun portefeuille hebben. Dit vind ik belangrijk, omdat het goed is om als werkgroep in ieder geval zicht te hebben op de politieke agenda. Uiteraard heb ik de mensen die zich hebben aangemeld uitgenodigd om alvast mee te denken over de thema's. En ondertussen is de groep leden die bezig was met diversiteit en inclusie nog steeds aan de slag met het organiseren van een activiteit. Houd de nieuwsbrief en site in de gaten!

Stel, we spreken elkaar weer over een jaar. Wat hoop je te bereikt?
Dat ik terug kan kijken naar een paar motie's en denken "Ha, zonder ons waren die niet aangenomen." Dat we een paar toffe evenementen hebben neergezet waarmee we meer leden en sympathisanten enthousiast krijgen. Maar vooral: dat we gebouwd hebben aan een netwerk van maatschappelijke organisaties, en dat die ons weten te vinden als ze ergens tegenaan lopen.

Wie hoop je te verwelkomen in de nieuwe werkgroep?
Een cliché natuurlijk, maar iedereen is welkom. Ik hoop op flinke diversiteit in kennis en ervaringen, een combinatie van mensen die theoretisch met de onderwerpen bezig zijn en mensen die juist vanuit hun persoonlijke ervaringen naar de thema's kijken.