Waarom heeft GroenLinks voor de plannen van de Tweebosbuurt gestemd?
GroenLinks Rotterdam heeft in 2018 ingestemd met de plannen van Vestia om over te gaan tot herstructurering van de buurt. De plannen waren al vastgesteld door het vorige college, er was al een raadsmeerderheid voor en onze tegenstem had helaas geen verschil gemaakt voor de bewoners. Het plan zou sowieso doorgaan. Met onze voorstem konden wij de plannen verbeteren en zowel op wonen als veel andere terreinen het verschil maken in Rotterdam.

Voorwaarde voor die stem was voor ons dat bewoners konden blijven wonen in de wijk, ons voorstel daartoe is dan ook aangenomen. Van de 524 huishoudens zijn er nog circa 40 woonachtig in de buurt, van de huishoudens die verhuisd zijn is 90 procent verhuisd naar een andere woning binnen de wijk op Rotterdam Zuid.

Wat vindt GroenLinks van de vragen van de VN-rapporteurs?
Wij nemen de vragen en zorgen zoals geuit door de VN zeer serieus omdat wij de VN een gezaghebbend instituut vinden en zij nogmaals de zorgen verwoorden die ook leven bij bewoners in Rotterdam. GroenLinks vindt dan ook dat de vragen van de VN ter harte moeten worden genomen. Die leggen namelijk de vinger op een zere plek, leggen een gevoel bloot dat leeft bij de bewoners in Rotterdam. Een gevoel dat zij niet gehoord worden. Hoewel er al heel wat jaren gesproken werd over de noodzaak om de woningen in de Tweebosbuurt te verbeteren, is het uiteindelijke besluit onder grote tijdsdruk genomen. Een besluit dat voor bewoners zeer ingrijpend is geweest en waar bewoners uit de buurt zelf nauwelijks bij betrokken waren. Dus ook al is het besluit op democratische wijze tot stand gekomen, moeten bewoners die zo’n besluit het hardste raakt, gesteund en gezien worden.

De communicatie met bewoners had beter gemoeten en moet in de toekomst ook beter. Ook moeten bewoners kunnen meepraten over plannen in hun wijk. Daarvoor hebben wij een motie ingediend: Bewoners betrekken.

Welke actie gaat GroenLinks ondernemen?
De sloop kan niet meer ongedaan worden. GroenLinks pleit samen met PvdA voor een Sociaal Statuut voor de hele stad waarin duidelijk is beschreven hoe de belangen van bewoners worden beschermd. Hoe mensen mee kunnen praten bij de voorbereiding van een plan, hoe zij zelf zeggenschap hebben over hun leefomgeving; dit moet worden vastgelegd. Daarvoor ligt al een opdracht aan de wethouder in ons aangenomen voorstel Bewoners betrekken, maar wij wachten nog op een adequate uitvoering. De wethouder heeft in een debat op 24 juni toegezegd samen met woningcorporaties een Sociaal Statuut te willen gaan afspreken. Wij blijven de wethouder hier kritisch op volgen.

Op welke manier heeft GroenLinks zich ingezet om sociale woningen te realiseren in Rotterdam?
Dankzij GroenLinks is de woonvisie flink aangepast, want wij zijn tegenstander van de woonvisie zoals die is vastgesteld door het voorgaande college. Waar bij de vorige coalitie helemaal geen nieuwe sociale woningen werden gebouwd, is nu de eis dat minimaal 20 procent wordt toegevoegd. Wij zullen meerderheden blijven zoeken om de woonvisie verder te herzien. 

Wat vindt GroenLinks van de Rotterdamwet?
Wij hebben ons altijd verzet tegen deze wet en hebben fel gestreden om deze oneerlijke en maatregel van tafel te krijgen. Voor de huidige coalitie in Rotterdam is er stevig onderhandeld over de toepassing artikel 8 (de inkomenseis) van de Rotterdamwet. In het coalitieakkoord heeft GroenLinks binnengehaald dat artikel 8, de toets op inkomen, deze collegeperiode wordt uitgefaseerd en niet meer wordt toegepast. Voor 80 procent van de straten in Rotterdam is artikel 8 vorig jaar al geschrapt.

De Rotterdamwet is een landelijke wet. Als gemeenten de wet willen toepassen, moeten zij daarvoor een aanvraag doen bij het ministerie. GroenLinks heeft voor elkaar gekregen dat in deze periode er geen nieuwe aanvragen bij het ministerie worden gedaan in Rotterdam. Daarnaast is afgesproken dat de aanvragen die al van toepassing zijn eerder aflopen. In deze coalitieperiode is de inkomenseis niet meer van toepassing in Rotterdam. GroenLinks zet zich ook landelijk in om de wet helemaal van tafel te krijgen.

Hoe zit het met de Leefbarometer?
De leefbaarheid van wijken wordt gemeten met de landelijke Leefbaarometer aan de hand van ongeveer 200 indicatoren. GroenLinks is altijd kritisch geweest op het feit dat daar een aantal criteria is opgenomen die verwijzen naar de afkomst van bewoners. Volgens GroenLinks is er geen enkele noodzaak om dit te gebruiken voor het toetsen van de leefbaarheid van een wijk. Er is nu afgesproken dat beleid alleen wordt gebaseerd op de nieuwe aangepaste Leefbarometer waarin afkomst geen rol meer speelt.