In de voorjaarsnota stelt het stadsbestuur de nieuwe investeringen voor het komende jaar vast. Begin dit jaar kwam de coronacrisis om de hoek kijken. Dit heeft veel impact gehad op onze stad en de Rotterdammers. Onze zorg en taak is om hier samen sterker uit te komen.

GroenLinks zet zoals gewoonlijk in op duurzaamheid en het terugdringen van ongelijkheid.

Fractievoorzitter Lies Roest: ‘Voor GroenLinks is het belangrijk dat we investeren in de toekomst. Tegelijkertijd zorgen we dat kwetsbare Rotterdammers niet vergeten worden. We hebben allemaal gezien dat door de kredietcrisis de tweedeling in de samenleving tussen rijk en arm alleen maar groter is geworden. Dat moet nu anders. GroenLinks wil groen en eerlijk de crisis uit!’

‘Rotterdam Sterker Door’
GroenLinks is blij met de investeringen die het stadsbestuur aankondigt; er wordt geïnvesteerd in de energietransitie, werkgelegenheid en woningbouw. Dit helpt om Rotterdam sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen. In de voorjaarsnota en het bijbehorende herstelplan ‘Rotterdam Sterker Door’ staan maatregelen beschreven om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. 

Belangrijkste maatregelen
GroenLinks kan zich goed vinden in deze maatregelen. Zo krijgt krijgen de culturele instellingen en sportverenigingen steun. Daarvoor is er een noodfonds van 15 miljoen euro opgericht. Ook gaat Rotterdam ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn anders inrichten; zo kan de anderhalve meter-samenleving goed worden nageleefd. Fietsers en voetgangers krijgen hierbij meer ruimte en ook aan ondernemers wordt gedacht; er wordt extra ruimte gecreëerd voor terrassen. Voor kinderen die het nodig hebben komt er een gratis zomercampus op 30 locaties in de stad waar zij zich kunnen voorbereiden op het nieuwe schooljaar.

GroenLinks is trots op het stadsbestuur en de tot stand gekomen voorjaarsnota! Samen pakken we de coronacrisis aan.