Vleermuisvriendelijke verlichting in Rotterdamse parken

GroenLinks pleit voor vleermuisvriendelijke verlichting in Rotterdam. In Rotterdam leven meerdere soorten vleermuizen in parken, bomen of gebouwen in de stad.

De vleermuizen leveren als insecteneters een belangrijke bijdrage aan het reduceren van insectenoverlast en zorgen daarmee voor een betere leefbaarheid in de stad voor inwoners en bezoekers. Bovendien vormt een goede biodiversiteit een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het stadsmilieu.

In opdracht van Rijkswaterstaat is een speciale lamp ontwikkeld, de zogenoemde Batlamp. Deze amberkleurige, UV-vrije ledlamp werkt niet verstorend voor vleermuizen en is tegelijkertijd veilig voor het verkeer in de stad. Daarnaast heeft de lamp een lange levensduur die goed past bij de duurzaamheidsambities van Rotterdam.

GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren: Ik vind het van belang dat natuurbescherming in acht wordt genomen in Rotterdam. Het is essentieel voor onze stadsnatuur dat er ook bij nieuwe ontwikkelingen oog is voor de verschillende planten- en diersoorten. Sommige soorten zijn extra kwetsbaar, zoals vleermuizen. Daar moeten we zuinig op zijn.’