NRC meldde op 4 juni dat inlichtingendiensten van de politie informanten werven onder klimaatactivisten. Leden van Code Rood, Fossielvrij NL en Extinction Rebellion kregen de afgelopen maanden bezoek van politiefunctionarissen. Daaronder was een gebiedscommissielid namens GroenLinks in Rotterdam Charlois, Bas Oudenaarden.

Vijf mensen die door de inlichtingendiensten zijn benaderd, zijn hierover met een open brief naar buiten getreden. Ze geven aan actief te zijn voor een beweging die geen mensen in gevaar brengt en transparant en open is. Ze zijn “soms burgerlijk ongehoorzaam”, maar “werken met een open vizier”.

De activisten hebben de benadering van de inlichtingendiensten als ongepast en intimiderend ervaren. Medewerkers van de politiediensten gaven niet aan wie ze waren en waarvoor ze werkten, verrasten activisten thuis en volgden zelfs mensen naar hun werk. Deze benadering zorgt voor wantrouwen en achterdocht in de klimaatbeweging, wat een verstorende werking heeft op hun belangrijke werk.

GroenLinks Rotterdam staat achter activisten die zich vreedzaam inzetten voor de veiligheid van de samenleving door het aanpakken van de klimaatcrisis. Wij vinden het zeer ongewenst dat politiediensten deze activiteiten zonder goede grond verstoren, in het bijzonder als daarbij een Rotterdamse volksvertegenwoordiger is betrokken.

GroenLinks Rotterdam roept onze burgemeester Ahmed Aboutaleb en de politie op om in het openbaar verantwoording af te leggen over deze aanpak. En om te stoppen met de recrutering, intimidatie en verstoring. Het is voor GroenLinks Rotterdam essentieel dat klimaatactivisten en volksvertegenwoordigers in vrijheid hun belangrijke maatschappelijke en democratische werk kunnen doen.