Foto: Alphast

Veel vuurwerkoverlast in het kerstweekend

In het kerstweekend zijn op het Meldpunt Vuurwerkoverlast ruim 10.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. De meeste meldingen gaan over harde knallen van vuurwerkbommen en andere geluidsoverlast. Een kleiner deel van de klachten gaat over gevaarlijke situaties op straat en vuurwerkschade.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is op eerste kerstdag geopend, voor het zesde jaar op rij. Het is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. “Met het meldpunt brengen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld”, zegt raadslid Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam, initiatiefnemer van het meldpunt. “De meldingen gebruiken we om voorstellen te doen voor het instellen van vuurwerkvrijezones op plekken met veel overlast.”

De GroenLinks-fracties zetten zich daarnaast in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. “Hoeveel mooier zou het zijn als we met oud en nieuw veilig over straat konden en er in elke gemeente een professionele vuurwerkshow werd georganiseerd?”, vraagt Bonte zich af. “Dan zouden we in één klap af zijn van alle overlast en ongelukken.”

In het pleidooi voor het afschaffen van consumentenvuurwerk staat GroenLinks inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.