Urgenda wint Klimaatzaak!

Vandaag stelde het gerechtshof in Den Haag Urgenda in het gelijk. Nederland moet meer doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Urgenda eist dat de Staat maatregelen neemt zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 is teruggedrongen met 25 procent ten opzichte van 1990. Het hof komt tot het oordeel dat 25 procent het minimum is voor de Staat om te voldoen aan zijn zorgplicht. Het benadrukt dat sprake is van een "reƫle dreiging" door klimaatverandering.

In Rotterdam staan we voor een grote opgave. Daarom moeten we juist voorop lopen om de uitstoot aan te pakken. We hebben een debat hierover aangevraagd.