GroenLinks is tegen dit voorstel tot verkoop van het college. Voor de details vindt u de spreektekst van Stephan Leewis voor deze vergadering onderaan dit bericht. Kortgezegd is dit onze inzet voor het park:

- De huisjes en plek van de huidige recreanten en de waarde daarvan, worden goed beschermd.  
- De recreanten worden goed betrokken bij de verkoop van het recreatieoord en krijgen inspraak bij het beheer.
- De kleinschaligheid en het type huisjes van het park moet gegarandeerd.
- De natuur- en erfgoedwaarde van het park moet behouden blijven.

Wij zien er veel in om de exploitatie uit te besteden, maar het juridisch en economisch eigenaarschap bij de gemeente te houden. Op die wijze is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud, maar kunnen de huidige recreanten wel hun plek behouden. De gemeente moet wat ons betreft geen geld bijleggen bij het beheer en onderhoud van het park. Dat moet gewoon worden opgebracht door de recreanten. Dat geld heeft de gemeente immers hard nodig voor andere zaken. 

Wij hopen dat de gemeente alle betrokkenen snel meer duidelijkheid kan bieden. Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via fractie@groenlinksrotterdam.nl.