Terugblik nieuwjaarsborrel GroenLinks Rotterdam

Afgelopen vrijdag vierde GroenLinks Rotterdam de start van het nieuwe jaar. Voorzitter Jeroen Postma riep de aanwezigen op om flink campagne te voeren de komende maanden (je kunt je hier aanmelden). Kandidaat Arno Bonte speechte over de verschillen tussen GroenLinks, de coalitie van PvdA & VVD en de PVV. Fractievoorzitter Judith Bokhove sprak over de gevolgen die woorden kunnen hebben en wenste alle aanwezigen een inspirerend, energiek en hoopvol 2017.

Lees hieronder de speech van Judith Bokhove en bekijk de foto's van de avond:

Welkom allemaal. Groenlinksers - de oude getrouwe, maar ook vooral al die nieuwe leden die ik al bij diverse activiteiten heb gezien. Welkom ook raadscollega's en onze burgemeester.

Jeroen en Arno hebben al teruggeblikt op 2016, met zoveel momenten waarop ons slecht nieuws heeft bereikt, aanslagen, rampen, de verkiezing van Trump in Amerika, honger, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Zoveel berichten en beelden die beschikbaar zijn dat je je soms nietig en machteloos voelt, of je bang of boos wordt omdat je merkt welke impact dat nieuws en die ontwikkelingen hebben op je omgeving of jezelf. Zelf als je vanuit andere informatiebronnen kunt halen dat er wereldwijd veel meer mensen toegang tot eten, schoon water en opleiding hebben dan voorheen en ondanks alle gruwelijke aanslagen -die ook zo dichtbij zijn- er minder doden door oorlog en geweld vallen is iedere ramp of aanslag of hongerdode er een teveel. Ik begrijp de machteloosheid van mensen als je ergens niets aan kunt veranderen.

Soms worden problemen met woorden zelfs groter gemaakt, als politici of media spreken over een plaag, tsunami. Dan hoor je de kracht van woorden, woorden die als degens kunnen zijn, kunnen kwetsen, maar ook overtuigen- verandering teweeg brengen, soms snel... Zo twitterde een Rotterdamse agent over het in beslag nemen van een jas van een dakloze. Tussen alle verontwaardigde reacties was ook 1 oproepje: laat daklozen niet in de kou staan en breng je zaterdag je jas naar het politiebureau. John Hijnen haalde met 1 tweet 250 jassen op! Hij liet zien wat een verschil een paar woorden kunnen maken en ik durf zelfs te beweren dat John's actie de toon van het debat milder heeft gemaakt!

Soms gaat het niet zo snel en moet je woorden eindeloos en consequent herhalen voor er verandering komt, als een druppel die uiteindelijk de steen doet uithollen - om de maatschappij en de publieke opinie te laten veranderen, zoals Arno heeft laten zien hoe hij in 2006 met een vuurwerkdiscussie begon. En zo heeft GroenLinks landelijk en ook in Rotterdam ervoor gezorgd dat klimaat, duurzaamheid, alternatieve energie, afvalscheiding bij ALLE partijen op de politieke agenda staat!  

En wat mis je allemaal als je niet de toegang tot die woorden in een samenleving hebt. Taal, elkaars woorden en boodschap verstaan is zo belangrijk om mee te kunnen doen in onze vaak complexe maatschappij en om je democratische recht uit te kunnen oefenen. In sommige wijken van Rotterdam is 33% van de inwoners laaggeletterd. Dat gaan we aanpakken met ons taalinitiatiefvoorstel, met 10 concrete verbeterpunten en hoe mooi is het om met onze voorstellen aan te sluiten bij initiatieven vanuit de stad, zoals Youssefs Leespleis in West.

Soms passen geen woorden, zoals Jesse Klaver recent op ons grootste Groenlinks-congres ooit in een stilte meer vertelde dan met 1000 woorden zou kunnen. 

Waar moet je soms beginnen? Wie van ons raapt wel eens een stuk vuil op wat op straat of langs een singel ligt? Als Iedereen (net als Zwerfie Rotterdam) elke dag een stuk vuil/plastic opraapt voorkomen we dat dat plastic uiteindelijk in de oceanen beland met alle millieu-problemen en vissterfte van dien en werken we met elkaar aan een mooier Rotterdam. Met elkaar maak je impact. Probeer het maar eens en zie het niet als bukken voor vuil van een ander....maar als een buiging voor de natuur.

Wij mogen ons gelukkig prijzen met zoveel actieve Rotterdammers en GroenLinksers. Sprak ik drie jaar geleden op de nieuwjaarsborrel nog over kleine initiatieven waarbij buren auto's en gereedschap deelden, en gezamenlijk een buurttuin onderhouden. Inmiddels zijn veel van deze verbindingen aan het uitgroeien tot lokale energiecollectieven, maatschappelijke projecten -als buurtcomposteren, worden coöperaties opgericht gericht op zorg en welzijn, staan sociaal ondernemers klaar die mensen duurzaam aan het werk helpen. Blijken moeders die zelf armoede en schulden hebben gekend de beste maatjes en coaches om anderen te helpen. Trekken eigenwijze bewoners zelf de aanleg van een nieuw park naar zich toe. En denk aan de HUB in middelland, die ruimhartig ruimte beschikbaar stelt zodat duurzame ondernemers kunnen starten en samenwerken.
Vaak beginnen deze initiatieven dankzij ondersteuning vanuit de gebiedscommissie. Dank Harm, Liselotte, Henk, Stephan, Astrid, Michiel, Debora, Anneke, Marit en Hacim.

Al die voorbeelden, de energie van mensen die binnen hun mogelijkheden en hun talenten zich inzetten om verandering te weeg brengen, inspireren ons, Arno, Jimmy, Lies en mij ons werk in raad en commissies goed te doen. Ook nu het beter lijkt te gaan met de economie is het nog steeds hard nodig om het op te komen voor kwetsbaren, te zorgen voor voldoende slaapplaatsen, een eerlijker verdeling. Want al stijgt het gemiddelde inkomen van de Rotterdammers, het aantal huishoudens in armoede daalt niet, en de mensen die het het hardst nodig hebben profiteren het minst.

Wij blijven daarom werken aan een groene economie, omdat dat duurzame banen oplevert en goed is voor het milieu. En lukt het een keer niet om de olietanker die de BV ROTTERDAM is, bij te sturen, dan houden we ons vast aan de wetenschap dat wij met elkaar, met zoveel initiatieven van zovelen dat in 2018 wel gaan bereiken. Dat geeft ons hoop, goede moed en de energie om met volle inzet aan de slag te gaan

Arno heeft niet voor niets lokale kracht als thema gekozen voor zijn campagne voor de tweede kamer. Laten we onze lokale kracht en energie ook inzetten om de komende verkiezingen voor Groenlinks een groot succes te laten zijn. Laten we het vuur uit onze sloffen lopen, de blaren op onze tong praten om te laten zien dat we niet alleen voor verandering kiezen....maar verandering zijn!

Ook in 2017 werken we weer met elkaar aan een groener, linkser en vrijer Rotterdam. Dus op een inspirerend, energiek en hoopvol 2017!!!