Stop Rotterdamse steun aan Amerikaanse lobbyclub

Wij willen dat Rotterdam het lidmaatschap opzegt van de omstreden Amerikaanse lobbyclub AmCham. Onze fractievoorzitter Lies Roest heeft daarover een debat aangevraagd in de Rotterdamse gemeenteraad.

Onder andere via Rotterdam Partners is Rotterdam lid van de lobbyclub American Chamber of Commerce (AmCham). Rotterdam Partners  is verantwoordelijk voor de promotie van Rotterdam en wordt betaald door de gemeente. Volgens Roest schiet het lidmaatschap van AmCham het doel van stadspromotie voorbij. “Het promoten van Rotterdam moet niet gekoppeld zijn aan het lobbyen voor mogelijkheden tot belastingverlaging voor multinationals. Deze lobby moet dan ook zeker niet betaald worden met Rotterdams gemeenschapsgeld.” De AmCham lobbyt voor lage belastingen. Zo heeft AmCham bijvoorbeeld gelobbyd voor het afschaffen van de dividendbelasting. Ook staat AmCham bekend als een organisatie die zich actief mengt in de Amerikaanse politiek en vaak republikeinse kandidaten financieel steunt.
Roest: “De gemeente Rotterdam zou geen legitimiteit moeten verlenen aan een dergelijk omstreden lobbyclub. Rotterdam moet zich hard maken voor de stad, Rotterdam moet zich hard maken voor de publieke zaak, maar Rotterdam moet zich niet voor de kar laten spannen van een selecte groep multinationals.”