Schoner vervoer voor Rotterdam

Schoon vervoer in Rotterdam zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit beter is en resulteert in minder CO2 uitstoot. Daarvoor is het Aanpak Nul Emissie Mobiliteit gerealiseerd. Met deze aanpak wordt er door het stadsbestuur gewerkt aan een schoon en slim mobiliteitssysteem die de stad in verbinding houdt met elkaar.

Het Aanpak Nul Emissie Mobiliteit bevat voorstellen voor een uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor elektrische auto’s, het stimuleren van het gebruik van elektrische scooters, elektrische deelauto’s en de introductie van de elektrische vuilniswagens. Ook het openstellen van busbanen voor elektrische taxi’s en vrachtwagens, de ingebruikname van de eerste elektrische watertaxi en de introductie van de elektrische bussen van de RET dragen bij aan het verschonen van de bereikbaarheid  in Rotterdam. Hiermee zet Rotterdam grote stappen om het vervoer schoner te maken.

Schone lucht is een topprioriteit van het stadsbestuur. “We doen dat door de keuze voor fiets en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken en onnodige autokilometers te voorkomen” , zegt onze wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid). “ Het overblijvende verkeer willen we zo veel mogelijk elektrisch maken”.

De Aanpak Nul Emissie Mobiliteit draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen (-49% CO2 in 2030 en klimaatneutraal in 2050) en aan Rotterdam als duurzame, energiezuinige stad met een betere luchtkwaliteit.