Rotterdam maakt serieus werk van behoud van gebouwgebonden (wederopbouw)kunst

In de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport is de initiatiefnotitie ‘Behoud Architectuurgebonden kunst’ van ons raadslid Jimmy Smet besproken. De gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke stap gezet om de architectuurgebonden (wederopbouw)kunstwerken in Rotterdam beter te beschermen tegen bijvoorbeeld sloop.

Jimmy Smet: “Ik ben erg blij dat dit college serieus werk heeft gemaakt om op basis van onze initiatiefnotitie de gaten het gemeentelijk beleid op dit gebied in te gaan vullen."

Naast een inventarisatie en classificatie (waardering) van de diverse kunstwerken in gebouwen, komt er ook een duidelijke leidraad voor eigenaren over hoe ze het beste om kunnen gaan met kunstwerken in en aan hun gebouw. Het stadsbestuur heeft aangegeven nog voor de zomer van 2020 te komen met deze leidraad, zodat de gemeenteraad daarover met elkaar van gedachten kan wisselen.

Jimmy Smet: “Tot nu toe leek er wel eens sprake van onbedoelde willekeur en zelfs paniek als er een kunstwerk plaats moest maken in verband met bijvoorbeeld sloopplannen. Een voorbeeld daarvan zijn de kunstwerken in het te slopen gebouw van Erasmus MC. Door middel van een eenduidige leidraad moet daar zeker een eind aan komen.”