Rotterdam Groen, Groener, Groenst

In de notitie Rotterdam Groen, Groener, Groenst presenteert GroenLinks 18 concrete voorstellen om het groen in Rotterdam beter te beschermen. Volgens fractievoorzitter Judith Bokhove is dat hard nodig. Zij presenteerde de notitie afgelopen week tijdens een debat over de snoeiwoede van de gemeente, die afgelopen voorjaar in heel Rotterdam tot verontwaardiging leidde.

Een van de speerpunten van Bokhove is het beter informeren van Rotterdammers over voorgenomen bomenkap en snoeiplannen. ‘Wij willen bijvoorbeeld dat bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden, gemarkeerd worden. Op die manier kunnen alle Rotterdammers daar kennis van nemen, niet enkel diegenen die wekelijks de gemeentesite checken.’
 
Bovendien moet de gemeente bewoners uitnodigen zelf mee te doen aan het groenonderhoud wanneer zij dat wensen. ‘Vaak zijn mensen enorm gehecht aan het groen in hun wijk, en willen ze met alle liefde bijdragen aan het beheer’, aldus Bokhove. ‘Wat ons betreft passen we ook hier the right to challenge toe. Dat betekent dat bewoners het recht hebben het onderhoud over te nemen van de gemeente wanneer zij dat net zo goed kunnen als de gemeente.'