Foto: Vincent Dekkers

Rotterdam geeft 16- en 17-jarigen stemrecht

Rotterdamse jongeren van 16 en 17 jaar mogen volgend jaar hun stem uitbrengen in de verkiezingen voor de gebiedscommissies. Dat voorstel van GroenLinks en D66 kreeg vandaag een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad. Omdat de gebiedscommissies niet onder de landelijke kieswet vallen maar door de Rotterdamse raad in het leven zijn geroepen, kan de gemeente afwijken van de landelijke minimumleeftijd van 18 jaar.

Volgens GroenLinks-raadslid Arno Bonte lenen de gebiedscommissies zich uitstekend voor een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. ‘Veel jongeren hebben een uitgesproken mening over hun woonomgeving. Nu krijgen ze de kans daarover bij verkiezingen hun stem te laten horen.' Jongeren krijgen volgens het voorstel zowel passief als actief kiesrecht. Ze mogen dus niet alleen stemmen voor de gebiedscommissies, maar ze mogen zichzelf ook verkiesbaar stellen.
 
Ook drie andere voorstellen van GroenLinks konden op een meerderheid rekenen. Hierdoor gaat Rotterdam extra investeren in de competenties van gebiedscommissieleden en wordt de positie van de gebiedscommissies ten opzichte van de ambtelijke organisatie versterkt. De verkiezingen van de gebiedscommissies vinden plaats op 21 maart 2018, gelijktijdig met de verkiezingen voor de gemeenteraad.