Rotterdam The Hague Airport

Raad Rotterdam tegen uitbreiding Rotterdam Airport

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft zich donderdag uitgesproken tegen uitbreiding van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De raad nam moties aan voor vermindering van geluidsoverlast en het beperken van de uitstoot van roet en fijnstof.

GroenLinks-raadslid Arno Bonte is verheugd over de steun van de gemeenteraad. "Uitbreiding zou ten koste zijn gegaan van de leefkwaliteit. De overlast door vliegverkeer is de laatste jaren fors toegenomen. Tienduizenden omwonenden kunnen zomers niet ongestoord in de tuin zitten of worden 's nachts uit hun slaap gehouden."

De gemeenteraad steunde het voorstel van GroenLinks om de luchtvervuiling aan banden te leggen, en het voorstel van de PvdA en GroenLinks om een ombudsman aan te stellen die bemiddelt tussen bewoners met overlast en het vliegveld. Een voorstel van GroenLinks en de SP om het aantal nachtvluchten te verminderen haalde geen meerderheid.