In 2008 moeten alle Rotterdamse snelwegen zijn voorzien van bermbossen: stroken bomen en struiken die tot doel hebben de luchtvervuiling te reduceren. Dat voorstel doet GroenLinks-gemeenteraadslid Arno Bonte. ,,Automobilisten zullen dan door een groene haag Rotterdam binnenrijden. En omwonenden van Rotterdamse snelwegen zullen beter kunnen ademhalen."

Recent onderzoek heeft aangetoond dat aanplant van bomen en struiken in de omgeving van snelwegen de luchtkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren. Bermbossen kunnen 10 tot 30 procent van de verkeersgerelateerde luchtvervuiling uit de lucht filteren.

Naaldbomen zijn vanwege hun ruwe structuur goede stofvangers en hebben bovendien als voordeel dat ze groen blijven in de winter. Op plaatsen waar wel plaats is voor loofbomen, pleit het raadslid voor de aanplant van populieren en wilgen. 'Die groeien als kool en krijgen snel veel bladoppervlak.'

Bonte heeft het college van B&W gevraagd per locatie te onderzoeken welke bomen en struiken het meest effectief zijn om de luchtvervuiling tegen te gaan. Hij wil dat er al in 2007 een begin wordt gemaakt met de aanleg van de bermbossen, zodat het project in het 'groenjaar' 2008 klaar kan zijn.