Probleem plastic zwerfafval
Het plastic zwerfafval op de markten waait over naar de omliggende wijken. Daarnaast komt een deel van het plastic via rivieren en wind in de zee terecht. Kockelkoren: ‘Dit is slecht voor de natuur en onze dieren. Er ontstaat plastic soep die vissen binnenkrijgen. De vis die je in 2030 op de markt koopt, kan zo het plastic zakje van de Rotterdamse markt van 2020 in de maag hebben. Dát is niet de circulariteit die GroenLinks graag ziet.’

Belang markten
Astrid Kockelkoren: ‘De markt speelt een belangrijke rol in de wijken. Ze zijn essentieel voor Rotterdammers die minder te besteden hebben.’ Daarnaast verkopen de Rotterdamse warenmarkten veel lokale producten, maar ook veel restpartijen. Daarmee dragen ze bij aan een kleinere milieuvoetafdruk, aldus Kockelkoren.

GroenLinks geeft niet op
In maart 2019 maakte GroenLinks het zwerfafval van de Rotterdamse warenmarkten nog bespreekbaar tijdens een actualiteitendebat. Uit berichten van omwonenden heeft GroenLinks vernomen dat de plastic zakjes nog steeds door de wijken waaien. Astrid Kockelkoren: ‘Ik wil graag weten wat er in de tussentijd is gebeurd. Hoe de samenwerking met de markten en omwonenden om dit probleem aan te pakken verloopt en hoe verdere milieuvervuiling voorkomen gaat worden. Het is echt niet onmogelijk om het plastic zwerfafval aan te pakken.’ Naast handhaven bij milieuvervuiling wil GroenLinks graag een samenwerking met de marktkooplui en het belonen van goed gedrag.