Pak de luchtvervuiling aan

Rotterdam moet meer concrete maatregelen nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Dat bepleitten GroenLinks-raadsleden Jeroen Postma en Stephan Leewis in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt Rotterdam een treurige derde plaats in van gemeenten met de meeste CO2-uitstoot. De grootste vervuilers van Rotterdam zijn de kolencentrales, de chemische industrie en raffinaderijen. De afgelopen 25 jaar is de CO2-uitstoot in onze stad gestegen met 50%. CO2-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde.

GroenLinks wil de lucht in de stad gezonder maken en de uitstoot van C02 beperken. ‘Het collegeakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam bruist van ambitie. Nu is het aan de burgemeester en de wethouders om deze plannen zo snel mogelijk om te zetten in daden. Het is echt twee voor twaalf wat ons betreft, zeggen Postma en Leewis. ‘GroenLinks vindt het onacceptabel dat Rotterdam verantwoordelijk is voor zoveel uitstoot. Over 4 jaar hopen we bovenaan de lijstjes te staan van steden met de schoonste lucht van Nederland’, aldus de raadsleden.