Foto Ruud Spruit

Ouderen Beverwaard tussen wal en schip

Per 1 januari gaat het restaurant van seniorencomplex IJsselburgh dicht. Humanitas heeft deze beslissing genomen uit financiële overwegingen. Daardoor is het ook onzeker geworden of de activiteiten die in het restaurant werden georganiseerd door kunnen gaan.

De activiteitencommissie, bestaand uit bewoners van de IJsselburgh, organiseerde activiteiten als klaverjassen, bingo, gemeenschappelijke maaltijden en nog veel meer. Die activiteiten waren niet alleen voor bewoners van de IJsselburgh maar stonden ook open voor buurtbewoners.

Het restaurant was in beheer bij Humanitas Zorg.  Nu ligt de exploitatie bij Humanitas Beheer, die over de verhuur van ruimten gaat. Die zullen nog in gesprek gaan met de bewoners, maar voorlopig is de uitkomst onzeker.  

Het is wrang dat de gemeente Rotterdam inzet op eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en één keer per  jaar een huisbezoek laat plaatsvinden, terwijl tegelijkertijd ontmoetingsactiviteiten die door ouderen zelf worden georganiseerd op het spel komen te staan. De constructies zijn voor hen ondoorzichtig en de financiële moeilijkheden zijn volkomen buiten hun zicht ontstaan. Sociale contacten en laagdrempelige ontmoeting zijn voor ouderen letterlijk van levensbelang.