Ook Rotterdam The Hague Airport moet aan milieuwetten voldoen

Afgelopen week werd bekend dat vijf Nederlandse vliegvelden, waaronder Rotterdam The Hague Airport, geen Natuurbeschermingsvergunning hebben. 

GroenLinks vindt dat zulke regels juist ook gelden voor grote vervuilers zoals een vliegveld. Daarom stelt ons raadslid Jeroen Postma vragen aan het stadsbestuur.

De stikstofuitstoot van het vliegverkeer brengt namelijk grote schade toe aan onze gezondheid en de natuur. Jeroen vraagt het stadsbestuur om hoeveel uitstoot het eigenlijk gaat en wat de effecten daarvan zijn. Ook wil hij dat het stadsbestuur zorgt dat Rotterdam The Hague Airport alsnog het vergunningstaject doorloopt. 

Jeroen: “Als samenleving maken we wetten om mens en natuur te beschermen. Als een vliegveld zich daar niet aan houdt dan moet daar snel op ingegrepen worden. We kunnen ons door de klimaatcrisis geen pappen en nathouden meer permitteren: Óf de uitstoot valt binnen de vergunning óf er moeten vluchten geschrapt worden.”