Onderzoek naar extra mogelijkheden voor afval scheiden

Rotterdam gaat onderzoeken hoe de gemeente het gescheiden inzamelen van afval verder kan stimuleren. Daarbij wordt ook onderzocht of waardevolle grondstoffen apart ingezameld kunnen worden per buurt of per straat. De gemeenteraad stemde gisteren in met het voorstel hierover van GroenLinks Rotterdam. 

Fractievoorzitter Judith Bokhove van GroenLinks stelt dat er in Rotterdam nog veel winst te boeken is. 'Slechts 17% van de Rotterdammers scheidt momenteel hun afval. Landelijk is dit meer dan 50%.' Volgens Bokhove is dit geen kwestie van onwil. 'De meeste Rotterdammers willen graag hun afval scheiden. Ze wonen echter in stadswijken waar vaak geen mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld gft-afval apart in te zamelen. Daar moeten we creatieve oplossingen voor bedenken.'

Rotterdam gaat zich ook aansluiten bij de statiegeldalliantie, die zich inzet voor het heffen van statiegeld op alle petflessen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om hierbij aan te sluiten haalde een ruime meerderheid. Bokhove: 'Zwerfvuil is voor veel Rotterdammers een grote ergernis. Het invoeren van statiegeld op alle plastic flessen is een simpele en doeltreffende maatregel om dit tegen te gaan!'