Onderwijsstaking met raadslid én docent Jimmy Smet

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 was er opnieuw een onderwijsstaking. GroenLinks demonstreerde mee. Raadslid (en tevens docent) Jimmy heeft het werk neergelegd en deelgenomen aan de verschillende stakingsactiviteiten die in Rotterdam plaatsvonden. Naast gemeenteraadslid voor GroenLinks Rotterdam is Jimmy leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Jimmy staakte voor de toekomst van goed onderwijs, voor meer ontspannen collega’s en voor urgentie en daadkracht. Er moet snel verbetering komen als we onze kinderen in de toekomst goed onderwijs willen blijven bieden. Jimmy vertelt over de vier belangrijkste knelpunten.

Lerarentekort
Allereerst zal er een oplossing moeten komen voor het steeds hoger oplopende lerarentekort. Uit een inventarisatie in Rotterdam is gebleken dat zo’n 5000 leerlingen niet de leerkracht hebben die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Er wordt verwacht dat het aantal in 2024 op gaat lopen tot zo’n 9000 leerlingen. Daarnaast bleek dat slechts 20% van het totale lerarentekort bestaat uit zichtbare vacatures. Maar liefst 80% is een verborgen vacature. Dat zijn vacatures die nu worden opgevangen door bijvoorbeeld een onbevoegde docent, een schoolleider of een inhuurkracht. Dit is natuurlijk geen werkbare situatie. Er zijn te veel scholen die zichzelf met kunst- en vliegwerk draaiende moeten houden.

Eerlijke beloning
Er moet een einde komen aan de belachelijke salarisverschillen tussen leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. Het is niet uit te leggen dat leerkrachten met hetzelfde opleidingsniveau (hbo) en vergelijkbare werkzaamheden zo’n grote salariskloof kunnen hebben (tot wel €500,- per maand). Vooral in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is het verschil groot. Leerkrachten in het vso geven dezelfde lessen, maar maken meer losgebonden uren, hebben meer leerlingen met complexe onderwijsbehoeften en verdienen fors minder dan hun collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs.

Ontspannen collega’s
De druk op de zittende leerkrachten neemt door het lerarentekort toe. Leerkrachten doen hun best maar zien steeds meer taken op hun bordje komen. Bij ziekte van een docent vangen de collega’s vanzelfsprekend extra leerlingen op. Als een docent ziek is bedenkt hij zich wel drie keer of hij  toch niet alsnog met een griephoofd naar school kan komen. Docenten staan op standje ‘overleven’. Ze doen hun best, zetten alle zeilen bij om de dag door te komen, maar vertrekken totaal uitgeblust aan het eind van de dag naar huis. Het is dat het werken met kinderen en jongeren zo leuk is, maar alle rompslomp eromheen maakt het steeds zwaarder en vermoeiender.

Rotterdam
Het lerarentekort en de toekomst van het Rotterdamse onderwijs staat regelmatig op de agenda van commissie- en raadsvergaderingen. De gemeenteraad is zich er van bewust dat alles op alles moet worden gezet om de toekomst van het Rotterdamse onderwijs te waarborgen. En dat terwijl de bevoegdheden van een gemeente met betrekking tot onderwijs zich voornamelijk beperken tot onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en leerplichtzaken. Afgelopen week is er door honderden leerkrachten meegedacht over een noodplan voor het Rotterdamse onderwijs. De uitkomsten (zie www.onderweis.nl) zullen naar de minister van Onderwijs worden gestuurd. Mocht je geïnteresseerd zijn om te kijken wat de Rotterdamse politiek doet: De commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport bespreekt op woensdag 5 februari vanaf 09:30 uur de voortgangsrapportage van het Rotterdamse Onderwijsbeleid 2019-2022.