Hoge windlagen
Windmolens richten zich nu op wind in de lagere luchtlagen, maar er is ook een grote hoeveelheid windenergie op windlagen tussen 500 meter en 2000 meter hoog te vinden. Deze wind is van een grotere kracht en constanter dan wind in lagere luchtlagen. Stephan Leewis wil dat het college onderzoekt of een windkracht-project op grote hoogte ook in de Rotterdamse regio een succesvolle manier is om energie op te wekken.

Onzichtbare techniek
Daarnaast vallen ze vaak ook weinig op in het landschap omdat ze gebruik maken van een vliegerachtige constructie. Deze techniek is hierdoor een goede toevoeging om duurzame energie op te wekken in Rotterdam. 

Succesvol
Stephan Leewis: ‘Er zijn wereldwijd al meer dan 100 projecten waarbij windkracht uit hogere windlagen wordt gebruikt. Ik verwacht dan ook dat het in Rotterdam zeer succesvol zal zijn. En dat we op deze manier onze huidige achterstand sneller kunnen inlopen.’