GroenLinks maakt zich zorgen over de halvering van het aantal meldingen van mensenhandel. Vooral jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds meer uit beeld, terwijl een gecoördineerde landelijke aanpak uitblijft. Fractievoorzitter Lies Roest heeft om opheldering gevraagd.

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is de oorzaak van de daling van het aantal meldingen de nieuwe privacywetgeving. Het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel CoMensha stelt in een artikel in Trouw dat de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) niet het probleem is maar de interpretatie ervan. Ook denkt CoMenscha dat de opsporingsdiensten er niet genoeg prioriteit aan geven.

Fractievoorzitter Lies Roest: 'Mensenhandel is een groot maatschappelijk probleem waar prioriteit aan moet worden gegeven. Privacy is voor GroenLinks ook heel belangrijk maar een té strikte uitleg van privacywetgeving is onnodig. Het mag zeker geen belemmering vormen voor het aanpakken van dergelijke misdrijven. In Rotterdam ging het aantal meldingen van mensenhandel van 150 in 2014 naar 53 in 2018. Dat vinden wij zorgelijk.'

Eerder dit jaar stelde Lies Roest al vragen over wachtlijsten voor het doen van een melding van mensenhandel door vluchtelingen.