Meer ruimte voor de fiets en de voetganger. En meer investeren in snel openbaar vervoer. Dat is in een notendop de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak van GroenLinks-wethouder Judith Bokhove.

GroenLinks wil de stad beter bereikbaar maken en de lucht schoner. We geven daarom voorrang aan schoon, veilig, gezond en efficiënt vervoer.

GroenLinks-raadslid Jeroen Postma: “Steeds meer Rotterdammers wandelen of gebruiken de fiets en het openbaar vervoer. Daar willen en moeten we ruimte voor maken. Stap voor stap richten we de stad de komende tijd opnieuw in: bredere fietspaden, meer plekken om je fiets neer te zetten, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, meer eenrichtingsverkeer en meer 30-kilometerwegen.”