Bijeenkomst van Meer dan Beverwaard

Meer dan Beverwaard, meer dan een kerk

De gemeente Rotterdam vindt dat geloofgemeenschappen geen diensten mogen houden in Huizen van de Wijk. Een van de geloofgemeenschappen die daardoor getroffen zou worden is 'Meer dan Beverwaard'. Zij houden diensten in de Focus. Bij de bouw van de Beverwaard  is geen rekening gehouden met een plek voor een kerk. In de Beverwaard is geen andere plek te vinden dan een Huis van de Wijk.

'Meer dan Beverwaard' speelt een belangrijke rol in de wijk. Het is een geloofgemeenschap, maar meer dan dat. De mensen van ‘Meer dan Beverwaard' zijn met hart en ziel bij de buurt betrokken. Zij bereiken groepen mensen die anders niet betrokken zouden worden, ze nemen het voortouw bij armoedebestrijding, ze zijn enorm belangrijk bij het bestrijden van sociaal isolement, kortom, ze zorgen voor verbinding en ze zijn zoveel meer dan een kerk.

Zonder 'Meer dan Beverwaard’ zou  de wijk er aantoonbaar minder op worden. Wij vinden dat dit niet kan en mag. In de Beverwaard wordt bewezen dat zulke gemeenschappen van enorme waarde kunnen zijn. Daarom steunen wij een motie die er voor moet zorgen dat organisaties als ‘Meer dan Beverwaard' toch hun plek kunnen houden in de wijk.