Ondanks de goede voornemens en plannen zien wij een aantal aandachtspunten voor NPRZ. Larissa Vlieger sprak tijdens het debat in de raad onder andere over taal, en dat taal ertoe doet. Het negatieve imago van Zuid komt deels voort uit de manier waarop we over Zuid spreken. “De inhoudelijk mooie plannen voor Zuid moeten niet worden overschaduwd door negatieve uitlatingen van het programmabureau zelf.” aldus Larissa. Ze doelde hiermee op uitlatingen van de directeur van het NPRZ, maar ook op bepaalde manieren waarop doelen in het uitvoeringsplan zijn opgesteld of geformuleerd zijn. Zo spreekt het uitvoeringsplan bijvoorbeeld over ‘de duurzame arbeidscarrière, te bereiken via het hbo of wo’. Redeneringen als deze zijn stigmatiserend en staan ook nog eens haaks op het belang van mbo’s en mbo-geschoolden. GroenLinks spreekt zich uit om de mbo scholen te stimuleren, positiever te benaderen en een grotere rol te laten innemen. Zeker nu we onze studenten zo hard nodig hebben. Dit vergt een andere manier van kijken en oordelen, en die verandering begint bij hoe we dit opschrijven en bespreken.