30 de nieuwe norm
De Tweede Kamer heeft onlangs al een motie aangenomen die stelt dat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm wordt in de bebouwde kom. ‘Dit willen wij in onze stad ook’, aldus Postma. Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur leidt tot minder (dodelijke) verkeersongevallen. Vooral bij ouderen en kinderen. Daarnaast zorgt een lagere maximumsnelheid voor schonere lucht, minder geluidsoverlast, minder hardrijdende ‘verkeersaso’s’ en aantrekkelijke straten voor wonen en winkelen. GroenLinks doet het voorstel samen met PvdA, ChristenUnie-SGP, SP, CDA, VVD, 50Plus, D66 en Partij voor de Dieren. 

Oplossingen
Jeroen Postma: ‘Er zijn veel manieren om de maximumsnelheid in een straat op een veilige manier te verlagen. Zoals een complete herinrichting. Maar er zijn ook creatieve oplossingen die veel minder geld kosten, zoals tijdelijk groen en het verbreden van fietspaden. Dit is maatwerk; samenwerking met bewoners en afstemming met hulpdiensten is dan ook essentieel. Het belangrijkste: ga gewoon van start met de bewoners die hier al lang om roepen.’