Foto: Harm de Oude

Maak een vuist tegen armoede in IJsselmonde

Raadslid Lies Roest was namens de fractie van GroenLinks Rotterdam aanwezig bij de bijeenkomst van het Armoedeplatform IJsselmonde: 'Maak een vuist tegen armoede'. Armoedebestrijding is een van de speerpunten van de nieuwe fractie.

‘Zo denkt de Gemeente Rotterdam niet’, een klein maar dodelijk treffend zinnetje in een ontroerende scene van het toneelstuk over armoede. Niet gespeeld door acteurs maar door inwoners van IJsselmonde, die zelf te maken hebben met armoede. Inmiddels zijn ze allemaal betrokken bij initiatieven om de armoede te bestrijden en daarbij kan veel beter.

Wie kan dat beter overbrengen dan zijzelf, de mensen die jaren te maken hebben gehad met armoede? De behandeling door gemeentelijke diensten is afstandelijk en kleinerend. Zoiets kun je als gebiedscommissie of gemeenteraad opschrijven in een advies in ambtelijke taal. Maar dat mist de emotie die ervaringsdeskundigen wel kunnen laten zien. Er zullen weinig mensen in de zaal geweest zijn die niet geraakt zijn door de scènes.

Wat werkt dan wel? In het ochtendprogramma stipte een onderzoeker van Movisie aan dat ‘empowerment’ een bewezen methodiek is. Die wordt jammer genoeg vaak misbruikt. Met gebruik van termen als ‘eigen verantwoordelijkheid’ worden problemen over de schutting gegooid terwijl veel mensen een steuntje in de rug nodig hebben om te groeien en weer zelf de regie te kunnen nemen.

Er is een woud aan hulpverleningsinstanties die helaas vaak meer bezig moeten zijn met wie voor welke taak verantwoordelijk is dan met het luisteren naar een burger die hulp nodig heeft. Wat vooral bijblijft van de bijeenkomst is de kracht en de dapperheid van de vrouwen die zich nu inzetten voor de buurt en de bestrijding van armoede.

GroenLinks was goed vertegenwoordigd. Van de gemeenteraad was Lies Roest toehoorder, uit het gebied Guido Grijs en Harm de Oude. Armoede blijft bij ons dan ook hoog op de agenda.