Uit een rapport van het NIBUD blijkt dat jongeren en jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar) in bijna de helft van de gevallen aangeven moeite te hebben met rondkomen. In vergelijking met drie jaar geleden is deze groep met 13 procent gegroeid. Geen andere leeftijdscategorie geeft aan meer moeite te hebben met rondkomen.  

Raadslid Larissa Vlieger: 'De kans is groot dat dit beeld ook geldt voor Rotterdam. Dat betekent dat meer inzet op het voorkomen van betalingsproblemen en het organiseren van snelle, toegankelijke hulp voor jongeren topprioriteit moeten hebben.'

Vlieger vraagt het stadsbestuur in het bijzonder om rekening te houden met jonge en jongvolwassen Rotterdammers bij plannen die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van armoede. Het is hoog tijd dat jongeren en jongvolwassenen niet meer over het hoofd worden gezien, maar juist tijdig worden geholpen.