Jimmy Smet benoemd tot raadslid

Op donderdag 5 juli is Jimmy Smet geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks. Hij neemt de zetel in die is vrij gekomen nadat Judith Bokhove is geïnstalleerd als wethouder.

Smet is geen onbekende voor de fractie. In de afgelopen collegeperiode vervulde hij de rol van burgerraadslid, waarbij zijn kennis en expertise onmisbaar was voor de fractie. In de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport liet hij het GroenLinks geluid stevig horen.

Jimmy Smet werkt in het voortgezet speciaal onderwijs en daar merkt hij nog te vaak dat niet ieder kind zorgeloos kan en soms mag opgroeien. ‘Rotterdam is voor iedereen: ik zie een Rotterdam voor me waarin het niet uitmaakte wie of wat je bent of waar je vandaan komt.’

Burgemeester Aboutaleb had treffende woorden bij zijn afscheid als burgerraadslid: 'Hij heeft altijd oog voor de kwetsbaren in de Rotterdamse samenleving.' De fractie is ervan overtuigd dat hij deze insteek als raadslid wederom waar zal maken.