Tijdens het debat over de Jaarrekening 2022 in de gemeenteraad van Rotterdam heeft de fractie van GroenLinks, als grootste oppositiepartij, duidelijk aangegeven waar dit college na een jaar besturen staat: Niet in controle, veel beloven en weinig waarmaken. Met deze woorden maakt Marvin Biljoen als woordvoerder financiën namens de partij duidelijk dat het huidige college niet in staat is gebleken de weg naar boven die is ingeslagen door hun voorgangers voort te zetten.

Als stad met de meeste armoede heeft Rotterdam een daadkrachtig college nodig met een stevige armoede aanpak. Maar dit college is er in 2022 niet in geslaagd Rotterdamse gezinnen en kinderen die opgroeien in armoede werkelijk te helpen. Van de 20 miljoen euro die gereserveerd is voor armoedebestrijding is slechts 1,1 miljoen euro uitgegeven. Niet aan nieuwe initiatieven maar aan reeds door het vorige college ingezet programma.

Ook op het gebied van klimaat ontbreekt iedere urgentie om de ingezette koers op een daadkrachtige wijze uit te voeren en tot noodzakelijke CO2-reductie te komen. Nadat het nieuwe college de stekker uit de populaire klimaattafels heeft getrokken is er weinig gebeurd. De wethouder blijkt niet in staat de urgentie van de klimaatcrisis te vertalen naar noodzakelijke acties.

In de zorg ligt een enorme uitdaging om alle Rotterdammers ook in de toekomst de zorg te verlenen die nodig is. Maar ook hier laat het college Rotterdammers in onzekerheid en weet niet te verklaren waarom er 16 miljoen euro op de plank is blijven liggen en tegelijkertijd 200 miljoen bezuinigd wordt op zorg. Een bezuiniging waarvan wethouder Buijt halverwege dit jaar nog steeds geen idee heeft hoe hij die gaat invullen. Met als resultaat dat de Rotterdamse zorg, financieel de meest omvangrijke portefeuille, stuurloos is.

Op het gebied van taal is met de taaltrajecten die worden aangeboden heel duidelijk te zien dat de zittende wethouder een stuk minder ambitie heeft dan zijn voorganger. Hij plukt in de monitoring nog de vruchten van de inzet van het vorige college, maar in de bijstellingen voor dit jaar is te zien dat dit college ervoor kiest minder geld in te zetten op de taalvaardigheid van Rotterdammers. Biljoen: “Het college is op een rijdende trein gesprongen en we zien deze trein schokkend tot stilstand komen.”