Er is al het een en ander over het programma in de media verschenen, maar hoe zou jij het programma willen typeren of omschrijven?
‘In de inleiding op het verkiezingsprogramma staat: “Als je wilt dat alles bij het oude blijft, moet je niet bij GroenLinks zijn.” In het programma presenteren we onze plannen om sterker de coronacrisis te komen, maar nog veel belangrijker: onze plannen om de klimaatcrisis aan te pakken en de ongelijkheid terug te dringen. Dat vraagt om echte verandering, gebaseerd op idealen. Ons programma is knalgroen en overtuigend links.’

Het 10.000 euro-plan voor jongeren deed veel stof opwaaien. Om het voor eens en altijd helder te hebben, hoe zit het plan nu precies in elkaar?
‘Met het plan voor een startkapitaal willen we de enorme vermogensongelijkheid in Nederland een klein beetje terugdringen en willen we iedere jongere een eerlijke start geven. Vertrouwen in jongeren vormt daarbij de basis en we financieren het uit een vermogensbelasting voor multimiljonairs. De komende periode praten we verder met onder andere jongerenorganisaties om het plan meer in detail uit te werken.’

Hoe is het je bevallen om voorzitter te zijn van de programmacommissie?
‘Als een enorme eer. Het is ontzettend leuk om met allerlei betrokken leden en mensen van buiten de partij te praten over welke kant we met GroenLinks op willen na de komende Tweede Kamerverkiezingen. En het voelt als een grote verantwoordelijkheid om dat samen met de andere leden in de commissie op zo’n manier op te schrijven dat het herkenbaar is voor onze leden en kiezers.

Op welke punten uit het nieuwe programma ben je het trotst?
‘Ik ben eigenlijk overal trots op! Maar als ik moet kiezen: buiten ons ambitieuze verhaal over klimaat en basiszekerheid, ben ik erg blij met de paragraaf over discriminatie en racisme. We nemen daar een duidelijke antiracistische stelling in met concrete voorstellen om dat in de praktijk te brengen.’

Corona is een onzekere factor, op welke manier hebben jullie daar rekening mee gehouden?
‘Dat zit verweven door het hele programma. Corona is zo bepalend voor hoe we nu allemaal naar de wereld kijken, daar kun je als programmacommissie niet omheen. En corona maakt dingen zichtbaar: de onzekere positie van flexwerkers en oproepkrachten, onze economische afhankelijkheid van landen als China en India, het belang van een sterke publieke sector. Maar we verliezen door corona niet uit het oog wat op de lange termijn nodig is: het aanpakken van klimaatverandering en wereldwijde ongelijkheid.’

Jullie hebben als programmacommissie veel mensen gesproken, leden en maatschappelijke organisaties, hoe bepaal je wat past bij de partij en wat niet?
‘Daarvoor zijn gesprekken in de programmacommissie zo ontzettend belangrijk. We hebben ons opengesteld voor allerlei ideeën, ook van organisaties en mensen die traditioneel niet dicht bij GroenLinks staan. Dan is de commissie de plaats waar je met elkaar bepaalt wat wel en niet bij ons gedachtengoed hoort. Als je werkt vanuit dezelfde waarden, kom je daar eigenlijk altijd wel uit.’

De programmacommissie in Rotterdam is net van start gegaan. Wat zou je hun als do’s of don’ts meegeven?
Do: besteed aan het begin van het traject voldoende tijd om elkaar en elkaars motivatie en drijfveren te leren kennen. Daardoor begrijp je elkaar in inhoudelijke discussies veel beter en kom je sneller tot de kern.
Do: neem voldoende tijd om over de belangrijke zaken van gedachten te wisselen, zonder dat dat direct tot hele concrete teksten moet leiden. Die volgen later wel.
Don’t: sluit jezelf als commissie niet op, maar betrek anderen van binnen en buiten de partij bij je denkproces. Vraag bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties actief om input, mijn ervaring is dat ze dat graag doen.

Het was best een klus, val je nu in het spreekwoordelijke zwarte gat?
‘De komende tijd gaan we als commissie volop in gesprek met leden over amendementen, dus tot het congres op 19 december hoef ik me niet te vervelen!’

Nu komt de tijd dat er amendementen ingediend mogen worden door de leden. Welk onderdeel moet echt behouden blijven, als het aan jou ligt?
‘Haha, die vraag kan ik natuurlijk niet beantwoorden, ik vind alle onderdelen van het programma belangrijk. Maar ik ga graag open met leden in gesprek over verbeteringen!’