Het Rotterdams Klimaatakkoord is een feit

Het Rotterdams Klimaatakkoord is ondertekend! In de komende tien jaar halveert Rotterdam de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Onder begeleiding van GroenLinks wethouder Arno Bonte, creëerde Rotterdam een klimaatakkoord samen met meer dan 100 bedrijven en organisaties. Het akkoord bevat tientallen maatregelen die zorgen voor een forse verduurzaming van Rotterdam.

 

Maatregelen in de haven, in de stad en energiecoöperaties
Ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam en dan vooral uit het havengebied. In de haven gaat dan ook veel gebeuren. Daar gaat geïnvesteerd worden in verbetering van het elektriciteitsnet, in waterstoftechnieken en uitbreiding van warmtenetwerken. In de haven wordt immers veel restwarmte geproduceerd waarmee ook huizen verwarmd kunnen worden.

Maar ook in de stad zelf valt er veel CO2-uitstoot te besparen. Zo gaat Rotterdam 15.000 woningen verduurzamen en 10.000 woningen aardgasvrij maken. Ook kantoorgebouwen en winkelcentra worden omgebouwd tot energieneutrale panden. 

Je kunt zelf ook bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Rotterdammers die niet zelf de ruimte hebben voor zonnepanelen op hun dak kunnen namelijk een energiecoöperatie beginnen. Zo kan een geschikt dak worden gedeeld en kunnen burgers samen profiteren van zonnepanelen. Het opzetten van deze coöperaties maakt vergroening voor mensen met een kleine portemonnee ook haalbaar. 

Trots
GroenLinks wethouder Arno Bonte is trots op alle deelnemers aan het akkoord: “Het Rotterdamse Klimaatakkoord is het resultaat van een jaar hard werken. Het is echter niet het eindpunt van een proces, maar eerder het beginpunt van een nieuw tijdperk. We staan aan het begin van een ingrijpende transitie van samenleving en economie die we in de komende tien jaar met elkaar gaan realiseren. De energieswitch is begonnen!”