GroenLinks wil dat de bouwwerkzaamheden van het bedrijventerrein Schieveen en de villawijk Park Zestienhoven per direct worden stopgezet. Raadslid Arno Bonte heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam gevraagd daartoe onmiddellijk opdracht te geven.

De Raad van State besloot vorige week dat de bouwwerkzaamheden moeten worden neergelegd, maar er wordt sindsdien nog gewoon doorgegaan met het slaan van heipalen en het uitrijden van zand. Volgens de Raad van State leiden de bouwplannen in de groene noordrand van Rotterdam tot een forse overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit. Bonte vindt dat het oordeel van de Raad van State 'uiterst serieus' moet worden genomen en dat de gemeente alsnog onmiddellijk gehoor moet geven aan de uitspraak.

Raadslid Bonte heeft het college van B&W de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Deelt u de opvatting van de GroenLinks-fractie dat de gemeente Rotterdam aan de uitspraak van de Raad van State moet voldoen?

2. Waarom heeft u na het bekend worden van de uitspraak van de Raad van State niet direct opdracht gegeven om de bouwwerkzaamheden in de polders Zestienhoven en Schieveen stop te zetten?

3. Bent u bereid de bouwwerkzaamheden alsnog te beëindigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?