GroenLinks wil serieuze aanpak veiligheid Botlekgebied

GroenLinks Rotterdam wil een serieuze aanpak voor de veiligheid in het Botlekgebied. Afgelopen weekend waren er twee branden in het Botlekgebied met als gevolg stroomuitval, stankoverlast en milieuschade door vrijgekomen stoffen.

GroenLinks-raadslid Stephan Leewis: ‘Dit weekend was voor de vijfde keer in korte tijd een brand in het Botlekgebied. GroenLinks is van mening dat er meer maatregelen moeten worden getroffen om branden in het gebied te voorkomen en bewoners te beschermen. Met alle petrochemische bedrijven is het Botlekgebied kwetsbaar en vormt het een risico voor het gezondheid van Rotterdammers. De milieuschade, stankoverlast en de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn wat GroenLinks betreft onacceptabel.’ 

GroenLinks Rotterdam heeft al jaren zorgen over de veiligheid bij de bedrijven in de Rotterdamse haven en specifiek in het Botlekgebied. De petrochemische bedrijven maken en verwerken grote hoeveelheden ontvlambare, explosieve en giftige stoffen. Incidenten in dit gebied, zoals op 20 april en 22 april, vormen daarom al snel een risico voor de veiligheid van alle inwoners uit het Rijnmondgebied.