Judith Bokhove

GroenLinks wil abortuszorg behouden voor Rotterdam

GroenLinks Rotterdam vindt dat de abortushulp zo snel mogelijk weer beschikbaar moet zijn in Rotterdam. Daarom heeft de fractie een raadsdebat aangevraagd over de sluiting van de CASA abortuskliniek. Fractievoorzitter Judith Bokhove wil van de gemeente weten hoe abortushulpverlening toegankelijk kan blijven in Rotterdam.

Maandag 4 december besloot de curator alle vestigingen, inclusief die in Rotterdam, van de CASA abortusklinieken te sluiten. CASA was tot de sluiting de grootste aanbieder voor abortushulpverlening in Nederland. Alle vestigingen tezamen verzorgden de helft van alle abortussen in Nederland. Voor Rotterdam betekent het wegvallen van CASA dat er momenteel geen aanbod meer is voor vrouwen die een abortus overwegen.

GroenLinks maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. ‘We willen weten wat de oorzaken zijn van de sluiting en wat er wordt geregeld voor vrouwen die nu zorg nodig hebben. Zij moeten duidelijkheid en hulp krijgen’, licht Bokhove toe. ‘En minstens zo belangrijk: de abortushulpverlening moet in de toekomst toegankelijk blijven voor vrouwen in Rotterdam.’