Hittestress is een toenemend probleem. De afgelopen drie jaar is hittestress tijdens de zomermaanden en de droogte die ermee gepaard gaat explosief toegenomen door klimaatverandering. Bewoners drijven hun huis uit tijdens warme dagen maar ook onze stadsnatuur en dieren in de stad ervaren er grote hinder van. Extreme hitte kan zorgen voor smog maar ook voor meer fijnstof doordat asfalt opwarmt en er vluchtige organische stoffen (voc’s) vrijkomen. Kortom, onze stad wordt ongezonder met extreem warm weer.

Eerder werd een motie van GroenLinks aangenomen waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen om werk te maken van de uitbreiding van de groene connectie van west naar oost. Kockelkoren: ‘De kades rondom de Müllerpier en de Lloydkade lenen zich bij uitstek voor vergroening. Zo krijg je een mooie groene wandelroute die de stad van west naar oost verbindt. En het groen draagt ook nog eens bij aan de verkoeling van de woningen.’  

Wat GroenLinks betreft krijgt de aanpak van hittestress in de stad prioriteit. Daarom verzoekt GroenLinks ook om alle gebieden met grote hittestress aan te pakken zodat Rotterdammers komende hete zomer thuis beter doorkomen.