GroenLinks: werk wachtlijsten jongerenopvang weg

GroenLinks wil dat het Rotterdamse college meer gaat doen om zwerfjongeren op te vangen. Afgelopen week luidde het Leger Des Heils de noodklok over de oplopende wachtlijsten bij de jongerenopvang. Volgens deze organisatie zijn de wachtlijsten te lang en komt de doorstroom moeizaam op gang. Vanwege de urgentie van deze problemen heeft GroenLinks samen met de SP een spoeddebat aan gevraagd.

Volgens het Leger des Heils staan er momenteel 37 jongeren op de wachtlijst. Deze jongeren hebben complexe problemen en hebben vaak wisselende verblijfsplaatsen. Het creëren van een stabiele en rustige thuissituatie is cruciaal willen deze kwetsbare jongeren hun leven op de rit krijgen. ‘Het is onacceptabel dat we zoveel kwetsbare jongeren op een wachtlijst laten staan, terwijl  ze heel hard ondersteuning nodig hebben,’ aldus Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam.

GroenLinks wil dat al deze jongeren snel passende opvang en ondersteuning krijgen. Bokhove: ‘Het belangrijkste is dat deze jongeren nu hulp te krijgen, maar wil ik ook weten welke rol eventuele bezuinigingen hierin hebben gehad.’ Morgen zal hierover een actualiteitendebat plaats vinden in de Rotterdamse gemeenteraad.