GroenLinks Rotterdam: meer doen tegen gezondheidsschade door luchtvervuiling

Rotterdam moet meer doen om gezondheidsschade door luchtvervuiling aan te pakken. Dat bepleit GroenLinks-raadslid Arno Bonte in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil dat het stadsbestuur de aanbevelingen opvolgt die de Gezondheidsraad deze week in een advies naar buiten bracht.

De Gezondheidsraad, de belangrijkste raadgever van de overheid op medisch gebied, adviseert overheden om niet de Europese normen als uitgangspunt te nemen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar deĀ  veel strengere normen van de Wereldgezondheidsraad. Dat zou duizenden vroegtijdige sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen.

Ondanks een verbetering van de luchtkwaliteit in de afgelopen jaren - door maatregelen tegen vervuiling door verkeer en industrie - zorgt luchtvervuiling nog voor forse schade aan de gezondheid. Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland lopen uiteen van 6.700 tot 12.900 per jaar. Belangrijkste boosdoeners zijn daarbij fijnstof en stikstofdioxide.

GroenLinks wil de lucht in de stad gezonder maken door het autoverkeer te ontmoedigen en reizen met de fiets en metro aantrekkelijker te maken. "We steken nu miljoenen in het pamperen van auto's", zegt Bonte, "Als we dat geld zouden investeren in snel openbaar vervoer en goede fietspaden, dan wordt de lucht in Rotterdam een stuk schoner en leven we allemaal een stuk langer."