Raadslid Astrid Kockelkoren: ‘Het Hofplein krijgt een groene make-over, met veel bomen en planten en met ruimte voor de fietser en voetganger. Dat is ontzettend mooi en dat juicht GroenLinks natuurlijk van harte toe. Het Hofplein wordt daarmee een nieuwe ontmoetingsplek in de stad. Daarbij hoort dat we rekening houden met alle Rotterdammers, dus ook met mensen met een beperking.’

Twintig procent van de Rotterdammers heeft een fysieke beperking. Zij kunnen niet goed horen, zien of zijn beperkt in hun mobiliteit. Mensen met een beperking worden vaak over het hoofd gezien bij nieuwe bouw- of buitenruimteprojecten. GroenLinks vindt dat dit bij deze toekomstige ontmoetingsplek goed geregeld moet zijn.