Kockelkoren: GroenLinks streeft naar een stad waar planten en stadsdieren de ruimte krijgen. Dat betekent dat je minder intensief maait en minder vaak snoeit zodat vogels in alle rust kunnen broeden, en bomen, bloemen en planten kunnen bloeien en groeien. De gemeente heeft op papier alles in orde maar in de praktijk zien we nog te vaak incidenten in het groenonderhoud die ten koste gaan van biodiversiteit.’

Maai- en snoeiwerkzaamheden worden in onze stad door verschillende organisaties uitgevoerd, onder andere de gemeente zelf maar ook door ProRail, Rijkswaterstaat en het Waterschap. Voor bewoners is niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen voor vragen of opmerkingen. Met een centraal meldpunt kunnen de tips van opmerkzame bewoners bijdragen aan het verbeteren van het groenonderhoud en de biodiversiteit in de stad.’