GroenLinks kritisch op bomenkap in Rottemerengebied

In het Rottemerengebied kapt Staatsbosbeheer duizenden essen- en andere bomen, naar aanleiding van de schimmelziekte essentaksterfte. GroenLinks is kritisch op de plannen.

De aanpak Essentaksterfte en bijbehorende bomenkap is opgedeeld in 6 fases waarvan we nu in fase 2 zitten. Bij bewoners bestaat twijfel over de noodzaak van de aanpak, dat blijkt uit een petitie die meer dan 1400 keer getekend is met de titel Stop onnodige bomenkap in het Rottemerengebied.

GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren: ‘Wat GroenLinks betreft is het niet goed dat bij zo’n grootschalige aanpak van Essentaksterfte gecombineerd met achterstallig onderhoud die twijfel blijft bestaan. Ik roep de wethouder op de plannen van Staatsbosbeheer nauwgezet te volgen en bij te sturen waar nodig. Ook vraag ik hem duidelijk te communiceren met bewoners die hun zorgen uiten.’

Wethouder Wijbenga heeft toegezegd aan de slag te gaan met de verzoeken van GroenLinks. Naast de communicatie met bewoners wordt ook een evaluatie door de universiteit Wageningen gedaan van de eerste en tweede fase van de Essentaksterfteaanpak.