Fietspaden moeten voortaan weer uitsluitend voor fietsers toegankelijk zijn. Voor brommers en scooters komen aparte rijbanen op de autoweg. Dat voorstel doet het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte. Hij wil daarmee de veiligheid en de luchtkwaliteit voor fietsers verbeteren.

Uit een vandaag verschenen onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat fietsers in grote steden veel schadelijke roetdeeltjes van gemotoriseerde weggebruikers inademen. Fietsers hebben vooral last van de uitstoot van brommers en scooters. Ook optrekkend verkeer, dieselbusjes en vrachtwagens zorgen voor een verhoogde blootstelling aan ultrafijn stof.

Bonte wil dat Rotterdam de gezondheidseffecten van het fietsgebruik in kaart gaat brengen en maatregelen treft tegen luchtvervuiling. Het raadslid pleit onder andere voor 'alleen voor fietsers'-fietspaden en een verbod op dieselvoertuigen zonder roetfilter.