Judith Bokhove

GroenLinks en VVD krijgen het initiatief bij de onderhandelingen

De verkenners Derk Loorbach en Jos van der Vegt geven GroenLinks en VVD het initiatief bij de volgende stap in het onderhandelproces.

Na een aantal weken te hebben gepraat met alle partijen waarbij werd gekeken naar mogelijke coalities, schetsen Loorbach en Van der Vegt in hun rapport verschillende opties. De verkenners hebben nu GroenLinks en de VVD de opdracht gegeven een inhoudelijk programma te formuleren. Vanuit dit inhoudelijke programma zoeken we andere partijen die zich daarbij willen aansluiten.

Twee informateurs zijn aangesteld om dit deel van het proces in goede banen te leiden: Paul Rosenmöller is informateur namens GroenLinks en namens de VVD is voormalig Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg aangesteld.

Alle partijen hebben aangegeven duurzaamheid, armoedebestrijding & wonen en bouwen als belangrijkste thema’s te zien voor de komende 4 jaar. Wij gaan nu samen met VVD om tafel om deze thema’s verder uit te werken.